اكسسوري فاي اكسسوري فاي .

اكسسوري فاي

چگونه پشت كامپيوتر بنشينيم ؟ روش صحيح نشستن پشت كامپيوتر چگونه است ؟


طرز نشستن و شيوه قرار گرفتن بدن هنگام كار با كامپيوتر اهميت ويژه اي دارد. شما ممكن است ساعت ها پشت كامپيوتر مشغول به كار باشيد، پس خوب است بدانيد چگونگي قرارگيري در اين وضعيت بر سلامت و كارآيي شما تاثير بسياري خواهد داشت. به واسطه نشستن نادرست پشت كامپيوتر آسيب هاي اداري زيادي را مي بينيم كه مي توان از آن ها اجتناب كرد، پيشگيري بهتر از درمان است ، در اين مقاله يك ليست چهار مرحله اي آمده است كه مي توانيد در محل كار خود انجام دهيد تا اطمينان حاصل كنيد كه در دفتر راحت ، ايمن و كارآمد هستيد.

نحوه صحيح نشستن پشت كامپيوتر - كلينيك تخصصي ستون فقرات | درمان غير جراحي  ديسك كمر و سياتيك

نشستن پشت كامپيوتر

طرز نشستن و شيوه قرار گرفتن بدن هنگام كار با كامپيوتر اهميت ويژه اي دارد. شما ممكن است ساعت ها پشت كامپيوتر مشغول به كار باشيد، پس خوب است بدانيد چگونگي قرارگيري در اين وضعيت بر سلامت و كارآيي شما تاثير بسياري خواهد داشت. به واسطه نشستن نادرست پشت كامپيوتر آسيب هاي اداري زيادي را مي بينيم كه مي توان از آن ها اجتناب كرد، پيشگيري بهتر از درمان است ، در اين مقاله يك ليست چهار مرحله اي آمده است كه مي توانيد در محل كار خود انجام دهيد تا اطمينان حاصل كنيد كه در دفتر راحت ، ايمن و كارآمد هستيد.

نحوه صحيح نشستن پشت كامپيوتر - كلينيك تخصصي ستون فقرات | درمان غير جراحي  ديسك كمر و سياتيك

نشستن پشت كامپيوتر

گام 1 :صندلي شما :

تا جايي كه مي توانيد ، باسن خود را روي صندلي به سمت عقب بكشيد.

ارتفاع صندلي را تنظيم كنيد تا پاي خود را روي كف زمين و زانوي خود را مساوي يا كمي پائين تر از باسن خود قرار دهيد.

پشتي صندلي را در زاويه 100 تا 110 درجه تنظيم كنيد .

اطمينان حاصل كنيد كه بالا و پائين پشت شما پشتيباني مي شود.

در صورت لزوم از بالشتك هاي قابل باد كردن يا بالش هاي كوچك استفاده كنيد.

اگر صندلي شما سيستم پشتي فعال دارد، از آن براي تغيير مكرر موقعيت استفاده كنيد.

دسته هاي صندلي ( اگر نصب شده اند ) را تنظيم كنيد تا شانه هايتان راحت باشند.

اگر دسته هاي صندلي شما جلوي راه است ، آن ها را حذف كنيد.

ارتفاع و شيب مانيتور را تنظيم كرده ، در صورت ايده آل، مانيتور شما بايد در ارتفاع چشم قرار گيرد ، اما اين ممكن است براي كامپيوتر شما امكان پذير نباشد.

به همين ترتيب ممكن است نياز به شيب دادن يا پائين آوردن براي جلوگيري از خسته شدن چشم و گردن خود داشته باشيد.

اگر مي توانيد ، موقعيت بالاي صفحه نمايش مانيتور را حدود 2 تا 3 اينچ بالاي سطح چشم خود قرار دهيد.

اگر شما عينك دو لنزي مي زنيد ، مانيتور را به سطحي كه خواندن راحت است بكشيد.

 طرز نشستن پشت كامپيوتر

چگونه به طور صحيح پشت كامپيوتر بنشينيم؟

گام 2 : صفحه كليد:

يك سيني صفحه كليد مفصلدار مي تواند موقعيت مطلوب دستگاه هاي ورودي را فراهم كند . اگرچه، ماوس را نيز بايد تطبيق دهيد و فاصله پا را تنظيم كنيد و مكانيسم تطبيق ارتفاع و شيب داشته باشيد . سيني نبايد شما را از لوازم ديگر كار مانند تلفنتان دور كند.

صفحه كليد را نزديك خود بكشيد.

صفحه كليد را مستقيما در مقابل بدن خود قرار دهيد.

تعيين كنيد كه چه بخش هايي از صفحه كليد را بيشتر استفاده مي كنيد و صفحه كليد را دوباره تنظيم كنيد تا اين بخش با بدن شما متمركز شود.

ارتفاع صفحه كليد را طوري تنظيم كنيد كه شانه هايتان راحت باشند ، آرنج در موقعيت اندكي باز ( 100 تا 110 درجه ) و مچ دست و دستتان صاف باشد.

شيب صفحه كليد بستگي به موقعيت نشستن شما دارد.

براي تنظيم شيب از مكانيزم سيني صفحه كليد يا پايه صفحه كليد استفاده كنيد.

اگر در حالت رو به جلو يا عمودي نشسته ايد ، صفحه كليد خود را به زاويه منفي بچرخانيد.

اگر خم شده ايد ، يك شيب مثبت كمي به حفظ موقعيت مچ دست شما كمك مي كند.

براي خريد يك كيبورد ارگانيك، كيبورد كامپيوتر هويت مناسب شماست. 

نحوه نشستن پشت كامپيوتر

روش هاي براي درست نشستن پشت كامپيوتر 

مچ بند مي تواند به حفظ موقعيت هاي خنثي و سطوح سخت كمك كند.

با اين حال ، مچ بند فقط بايد براي استراحت كف دست بين زمان استفاده از دكمه هاي صفحه كليد، استفاده شود . استفاده از مچ بند براي تايپ كردن توصيه نمي شود.

از استفاده از مچ بندهاي بيش از اندازه پهن يا مچ لندي كه بالاتر از نوار صفحه كليد شما است خودداري كنيد.

اشاره گر يا همان موس را تا جايي كه ممكن است نزديك به صفحه كليد قرار دهيد.

آن را روي سطح كمي متمايل به بيرون قرار دهيد.

اگر صفحه كليد شما كاملا قابليت تظيم را ندارد ، ممكن است نياز به تنظيم ارتفاع محل كار ، ارتفاع صندلي خود يا استفاده از نيمكت براي قرار گرفتن در موقعيت راحت داشته باشيد.

به ياد داشته باشيد كه اگر مي خواهيد پايتان آويزان نباشد از زير پايي استفاده كنيد.

گام 3 :صفحه نمايش ، پرونده و تلفن :

موقعيت اشتباه صفحه نمايش و پرونده هاي مرجع مي تواند منجر به حالتهاي احمقانه اي شود.

صفحه نمايش و پرونده هاي مرجع را تنظيم كنيد تا گردن شما در حالت خنثي و راحت باشد.

مركز صفحه را مستقيما در مقابلتان وبالاي صفحه كليدتان قرار دهيد.

موقعيت بالاي صفحه را در حدود 2-3 اينچ بالاي سطح چشم قرار دهيد . ( اگر عينك دو لنزي مي زنيد ، صفحه را به سطحي كه خواندن آن راحت است بكشانيد.)

حداقل در فاصله يك بازو از صفحه نمايش قرار بگيريد و سپس فاصله را براي بينايي خود تنظيم كنيد .

با توجه به موقعيت دقيق صفحه ، تابش نور را كم كنيد . پرونده هاي مرجع را مستقيما در مقابلتان ، بين صفحه و صفحه كليد ، با استفاده از يك صفحه ايستاده كپي قرار دهيد .

اگر فضاي كافي وجود نداشته باشد ، پرونده هاي مرجع را در يك نگهدارنده سند قرار دهيد كه در مجاورت صفحه قرار دارد.

صفحه نمايش را در زاويه درست نسبت به پنجره ها قرار دهيد.

پرده يا پرده ها را در صورت نياز تنظيم كنيد.

زاويه عمودي صفحه و كنترل صفحه نمايش را براي به حداقل رساندن تابش از چراغ هاي هوايي ، تنظيم كنيد.

تكنيك هاي ديگر براي كاهش تابش استفاده از عينك هاي چشمي، فيلتر هاي تابش ، فيلتر هاي نور يا چراغ هاي كار ثانويه هستند.

تلفن خود را در دسترس آسان قرار دهيد . پايه هاي تلفن يا بازو ها مي توانند كمك كنند.

از هدست ها و بلندگوي تلفن براي از بين بردن چرخش گوشي استفاده كنيد.

روش هاي نشستن پشت كامپيوتر

گام به گام براي نشستن صحيح پشت كامپيوتر

گام 4 :وقفه و توقف:

زماني كه محل كار با كامپوتر را تنظيم كرديد ، از عادات كاري مفيد استفاده كنيد ، مهم نيست كه چه محيطي بي عيب است ، در دراز مدت ، حالت هاي استاتيك گردش خون را مهار مي كنند و عوارض خود را بر روي بدن نشان مي دهند .

يك كشش كوتاه 1-2 دقيقه اي را بين هر 20 تا 30 دقيقه انجام دهيد.

پس از هر ساعت كار ، براي حداقل 5 تا 10 دقيقه استراحت كنيد يا نوع كار را تغيير دهيد . هميشه در طول ناهار خوردن از كامپيوتر خود دور شويد.

خستگي چشم را با استراحت و متمركز كردن چشم خود از بين ببريد.

از صفحه نمايش دور شويد و روي چيزي تمركز كنيد.

چشمان خود را به مدت 10 تا 15 ثانيه با دستان خود ببنديد.

هنگام كار از حالت درست استفاده كنيد.

حركت را به بيشترين حد ممكن برسانيد.

 

 


برچسب: ،
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ دى ۱۳۹۹ساعت: ۰۱:۲۸:۰۲ توسط:الناز موضوع:

:: مطالب مشابه
[RelPostTitle] [RelPostTitle]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :